"Golomt Capital"-аас бэлтгэсэн гадаад зах зээлийн тойм мэдээг хүргэж байна.